H.C. Andersen fejres, og byen illumineres

Fejringen af H.C. Andersens æresborgerskab trækker tråde tilbage til en spådom, som gik i opfyldelse 6. december 1867, hvor byens digter modtog sit æresborgerbrev

Den 6. december er det 150 år siden, at H.C. Andersen blev æresborger af Odense. I forbindelse med den omhyggelige planlægning af festen, som blandt andet bød på fin middag for 259 gæster i Odense Rådhus’ festsal, pynt i form af blomsterguirlander, orkestermusik og bal, blev det besluttet, at man som en hyldest til H.C. Andersen ville illuminere byen med et fakkeltog. Dermed ville en spådom, som en klog kone i kort og kaffe gav H.C. Andersens mor som svar på, hvordan det ville gå hendes søn, da han i 1819 stod for at drage til København, blive opfyldt.

I spådommen siger den kloge kone ifølge H.C. Andersens selvbiografi Mit Livs Eventyr, at ”Hendes Søn bliver en stor Mand!”, og at ”til Ære for ham skal engang Odense By blive illumineret!”. Det var med reference til denne spådom, at fakkeltoget skulle forstås, og her 150 år senere er det igen med reference til selvsamme spådom, at H.C. Andersens æresborgerskab blandt andet fejres med kunstneren Bruce Munro’s Field of Light i Eventyrhaven.

For 150 år siden da H.C. Andersens ser fakkeltoget fra vinduet i festsalen på Odense Rådhus og oplever, at den gamle kones spådom går i opfyldelse, vækkes da også en vældig glæde og stolthed i ham. Dog har han svært ved at nyde synet til fulde, da han har tandpine.

”Jeg traadte hen ved det aabne Vindue; Alt straalede i Fakkelglans, Pladsen var aldeles opfyldt af Mennesker, Sangen lød op til mig, jeg var sjæleligt overvældet, jeg var legemelig betaget, kunde ikke nyde dette Høidepunktet af min Lykke i dette Liv. Tandpinen var utaalelig, den iiskolde Luft, som strømmede mig imøde, lod den blusse op i heftig Smerte, og istedetfor ret at nyde Lyksagligheden af disse Minutter, som aldrig gjenkommer, saae jeg paa den trykte Sang, hvor mange Vers der var at synge, før jeg kunde slippe fra den Tortur, den kolde Luft lod mig lide gjennem mine Tænder”, skriver H.C. Andersen i Mit Livs Eventyr.

Festarrangementet for H.C. Andersen kostede 180 rigsdaler, hvor de 108 rigsdaler lå i udarbejdelsen af æresborgerbrevet, som blev tegnet af den unge kunstner Pietro Krohn.

Ud over H.C. Andersen har Odense en til æresborger – nemlig kong Frederik den 7., som fik overrakt sit æresborgerskab på Odense Slot den 15. oktober 1845.